Weldra, de start van onze 5de jaargang

Toen we in 2014 ons eerste onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen startten, hadden we nooit durven dromen dat we sindsdien onafgebroken onze expertise konden uitbreiden en hiervoor jaar na jaar financiële middelen konden werven. Maar het is ons gelukt en dit dankzij de duidelijke motivatie naar verdere kennisontwikkeling van de evenementensector, ons werkveld.

In september starten we ons  5de onderzoeksjaar, waarbij we ons zullen richten op de ontwikkeling van een typologie van BEZOEKERSPROFIELEN en een onderzoekskader om meer gedetailleerde profielinzichten voor de verschillende type publieksevenementen in kaart te brengen. Net als bij onze voorgaande onderzoeken, zullen we ook hier weer de uitdaging aangaan om onze onderzoeksresultaten te vertalen in online tools die telkens snel, eenvoudig en aan lage kost ingezet kunnen worden door de organisatoren en andere stakeholders van evenementen.