ROI TOOLKIT

Op basis van onderzoek ontwikkelen we standaardinstrumenten en richtlijnen om de lokale impact van publieksevenementen te voorspellen, meten en verbeteren. Deze instrumenten kunnen aangewend worden door de verschillende spelers in de sector om evenementen te organiseren met een zo groot mogelijke lokale impact. De ontwikkelde ROI-methodologie voor publieksevenementen benadrukt dat de lokale impact van een publieksevenement vergroot kan worden door in te spelen op de collectieve noden van de inwoners van de gemeente waarin het evenement wordt georganiseerd, om zo meer lokale waarde (benefits) te genereren.

Hiervoor werden en worden nog steeds online tools ontwikkeld die elk op hun eigen manier een meerwaarde kunnen leveren aan het berekenen en verbeteren van deze impact;

  • Maatschappelijke impact – Online tools om de maatschappelijke lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten: SCANNER (ex ante) en ANALYSER (ex post)
  • Economische impact – Online tool om de economische lokale impact van een evenement te kunnen voorspellen en meten: CALCULATOR
  • Bezoekersaantallen – Online tool om inzicht te verwerven in de meest geschikte methode om het aantal bezoekers van het evenement te tellen: TELWIJZER (coming soon)
  • Bezoekersprofielen – Online tool om een beter inzicht te verwerven in de profielen van de verschillende bezoekers van het evenement: PROFILER (coming soon)

Als je een nieuwe account aanmaakt, wordt deze ten laatste 24 uur na registratie geactiveerd. Eens geregistreerd, heb je gratis en onbeperkt toegang tot onze ROI-tools.