Resonansgroep

Eerder onderzoek heeft niet enkel geleid tot concrete samenwerkingsakkoorden met projectpartners maar ook tot de samenstelling van sterke resonans- en gebruikersgroepen.

Daar waar de projectpartners als taak hebben om de projectonderzoeken te faciliteren zullen de leden van de resonansgroep zich engageren tot het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit, het ondersteunen en bevorderen van de valorisatie van de onderzoeksresultaten, het reflecteren op het onderzoeksverloop vanuit inhoudelijke en praktijkexpertise en het garanderen van het praktijkgerichte karakter van het onderzoek. Anders geformuleerd, de leden van de resonansgroep zullen op periodieke wijze de taak van sparringpartner en feedbackorgaan opnemen met het oog op de tussentijdse onderzoeksresultaten en de geplande onderzoeksvorderingen.

RESONANSLEDEN:

Sommige experten uit het werkveld zijn reeds lid van de resonansgroep sinds het eerste onderzoeksjaar. Andere resonansleden hebben zich voor bepaalde onderzoeksonderwerpen geëngageerd vanuit hun specifieke expertise. Hieronder volgt een alfabetisch gerangschikt overzicht van alle resonansleden die zich als expert verbinden of verbonden hebben aan het onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen:

 • Anthierens Frank: managing partner DDMC/Alice Events
 • Beyers Tuya: senior account manager The Oval Office
 • Briers Geert: event manager & organisator boek.be
 • Casteleyn Brenda: afdelingschef marktonderzoek Antwerpen
 • Cauwelier Pascal: voorzitter expert center Event Marketing ACC Belgium
 • Claes Gert: event production manager, lector event production & sociale innovatie KdG
 • De Clerck Goedele: deskundige lokale economie gemeente Bornem
 • Decuypere Peter: event expert & founding father I Love Techno
 • De Geest Mitch: CEO CityMesh
 • De Schuyteneer Jeroen: directeur evenementen en feesten Gent
 • Heirbrant Kaat: kabinetsattaché evenementenbeleid Gent
 • Kerckhof Mathias: managing director Nasty Mondays & Fast Forward events
 • Lakwijk Sammy: risk expert ID&T
 • Lemmens David: sales manager Vlaanderen Accurity
 • Mattheesen Wendy: consulent kenniscentrum marketing en communicatie Antwerpen
 • Moens Jan: zakelijk leider Sfinks Animatie
 • Nuyts Wim: event Manager Golazo Sports
 • Reynaert Ingrid: Business Group Leader Smart Cities Agoria
 • Van Keymeulen Pieter: afdelingshoofd vrije tijd en samenleven Puurs
 • Van Riel Philippe: eigenaar & manager The Retail Factory
 • Verhoeven Hans: general director iVOX
 • Vindevogel Peter: go-to-market manager sport & activation Telenet
 • Vromman Geert: CEO Cropland
 • Six Hermen: evenementencoördinator stad Roeselare