Op instructiegesprek bij Vlaio

Om ons vervolgonderzoek naar bezoekerstellingen bij gratis toegankelijke publieksevenementen te kunnen verder zetten, dienden we een onderzoeksvoorstel in bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We ambiëren een vervolgonderzoek van twee jaar, waarin we verschillende telmethodes zullen testen op verschillende publieksevenementen. Een complexe materie die gedegen dient onderzocht te worden teneinde innovatie en ondernemerschap in de sector te stimuleren en ondersteunen. Onze concrete aanpak hebben we deze week mondeling toegelicht aan Vlaio, die de uiteindelijke beslissing neemt over de financiering van dit onderzoek.