Onderzoeksvoorstellen indienen. We did it!

Het is gebeurd! We hebben al onze onderzoeksvoorstellen ingediend voor volgend academiejaar. Nu is het spannend afwachten tot de goedkeuring van de onderzoekscommissies. Dit is nodig als we volgend jaar terug budget willen krijgen om ons onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen verder te zetten en zo de evenementensector te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering.

Naast het onderzoek naar bezoekerstellingen bij gratis en open toegankelijke publieksevenementen, dat we volgend jaar willen voortzetten, willen we ook onderzoek opstarten naar bezoekersprofielen: Wie zijn de bezoekers van de verschillende type publieksevenementen? Waar komen ze vandaan, wat drijft hen en waarin zijn ze geïnteresseerd?

We willen niet enkel deze profielen detecteren en linken aan de verschillende type publieksevenementen, maar ook een methode en tools ontwikkelen waarmee de evenementensector zelf aan de slag kan gaan om ze toe te passen op hun eigen evenementen. Op deze manier kunnen de verschillende actoren binnen de sector een duidelijker beeld krijgen van hun doelpubliek, wat dan weer zal leiden tot een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal. Ambitieus, uiteraard! Relevant, absoluut!