Hoe groot is de eventsector eigenlijk?

Lees hier het volledig artikel in eventplanner.be

”De eerste uitdaging die ons nieuw expertisecentrum vanaf september zal aangaan is het in kaart brengen van de evenementensector zelf. De sector is immers een brede, versnipperde en daarom niet zo eenvoudig af te bakenen bedrijfstak waarop verschillende paritaire comités van toepassing zijn. Op vraag van verschillende evenementenfederaties zullen de onderzoekers zich daarom de komende weken buigen over vraagstukken zoals: Hoe kan de sector gedefinieerd en opgesplitst worden? Hoeveel bedrijven zijn er actief in de sector? Hoeveel partijen en personeelsleden zijn hierbij direct en indirect betrokken? …”