Denktank ‘Toerisme Transformeert’

Toerisme is een economische katalysator, goed voor de lokale handel en tewerkstelling. Maar toerisme is aan het transformeren, ook in Vlaanderen. Daarom wil Toerisme Vlaanderen de transformerende kracht van toerisme doorgronden, een toekomstvisie ontwikkelen en praktijken initiëren en dit tezamen met haar ‘denktank’-partners

Tijdens de tweede denktank vandaag, georganiseerd in het Augustijnenklooster in Gent, werden onderzoeksresultaten gepresenteerd en vervolgonderzoeksvragen geformuleerd. Centraal hierbij staat de draagkracht van de toeristische bestemming en meer concreet hoe deze kan bewaakt worden. Anders gezegd, hoeveel toeristen/bezoekers kan een gemeente aan en hoe kunnen de kosten en baten hiervan eerlijk gespreid worden? Een vraag waarop ook onze onderzoeksfocus gericht is aangezien publieksevenenementen belangrijke katalysatoren voor toerisme zijn. Wordt dus vervolgd!