De vinger aan de pols houden

Als onderzoekers is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe kennisontwikkelingen en regelgevingen in ons vakgebied. Hiervoor woonden we vandaag twee infosessies bij. Zo waren we deze avond te gast op de KU Leuven om er bij te leren over Event Policy en Event Performance Evaluations en overdag leerden we meer over de General Data Protection Regulation (GDPR), ook in Leuven. Vanaf 25 mei zal deze nieuwe privacywetgeving voor dataverzameling bij de Europese burgers immers van toepassing zijn op alle organisaties en dus ook op onze activiteiten. Ook voor ons is het belangrijk om de gegevensverwerkingen die plaatsvinden binnen onze onderzoeksgroep goed in kaart te brengen en om passende maatregelen te nemen om onze data(werving) te beveiligen.