Author Archives: christinemerckx

Onderzoeksvoorstellen indienen. We did it!

Het is gebeurd! We hebben al onze onderzoeksvoorstellen ingediend voor volgend academiejaar. Nu is het spannend afwachten tot de goedkeuring van de onderzoekscommissies. Dit is nodig als we volgend jaar terug budget willen krijgen om ons onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen verder te zetten en zo de evenementensector te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering.

Naast het onderzoek naar bezoekerstellingen bij gratis en open toegankelijke publieksevenementen, dat we volgend jaar willen voortzetten, willen we ook onderzoek opstarten naar bezoekersprofielen: Wie zijn de bezoekers van de verschillende type publieksevenementen? Waar komen ze vandaan, wat drijft hen en waarin zijn ze geïnteresseerd?

We willen niet enkel deze profielen detecteren en linken aan de verschillende type publieksevenementen, maar ook een methode en tools ontwikkelen waarmee de evenementensector zelf aan de slag kan gaan om ze toe te passen op hun eigen evenementen. Op deze manier kunnen de verschillende actoren binnen de sector een duidelijker beeld krijgen van hun doelpubliek, wat dan weer zal leiden tot een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal. Ambitieus, uiteraard! Relevant, absoluut!

Onze studenten als early adopters

Sinds dit jaar kunnen onze studenten de expert class ROI voor publieksevenementen volgen. We leren hen hoe ze met de ontwikkelde tools de lokale impact van publieksevenementen kunnen berekenen. Meer nog, onze toekomstige event- & projectmanagers voeren deze analyses zelf uit voor een real life publieksevenement. Hiervoor werken ze samen met Vlaamse gemeenten. Deze gemeenten verwerven hierdoor niet enkel een first mover advantage dankzij de inzichten die hun lokaal evenementenbeleid kunnen optimaliseren maar ook onze studenten, als early adopters van de ROI-methodologie.

Lichtfestival. Wat een ervaring!

Met 16 waren ze, onze dappere enquêteurs die het koude winterweer trotseerden om de honderdduizenden bezoekers van het Lichtfestival te tellen en te bevragen. In totaal werden tijdens de vijf avonden van dit festival 2.000 bezoekers op de straten in Gent bevraagd. Zo leren we niet enkel waar de bezoekers vandaan komen, maar ook hoeveel geld ze besteed hebben en of ze een smartphone bij hebben waarvan de wifi, bluetooth en mobiele data aan staan.

Dat het Lichtfestival kan rekenen op heel wat belangstelling van de Gentenaars konden we al wel voorspellen op basis van onze analyse van de vorige editie in 2015, maar dit jaar leerden we ook hoe opvallend veel buitenlandse aandacht er voor dit festival was. Zo waren er heel wat buitenlandse bezoekers, pers en bloggers aanwezig. Daarnaast was er ook een delegatie van Eurocities en vond er een overleg plaats van de International Light Festival Organisation waarop ons onderzoeksteam werd uitgenodigd om onze ROI-methodologie voor te stellen. De ruimte waarin we dit mochten doen was al even indrukwekkend als de aanwezigheid van de 42 landen die ook een Lichtfestival organiseren. Wat een ervaring!

Impactmeting Lichtfestival 2018

Net zoals bij de vorige editie in 2015 zullen we ook voor deze editie van het Lichtfestival, dat vandaag start, de lokale maatschappelijke impact berekenen. Dankzij onze nieuwe impacttools kunnen we nu ook relatief snel de lokale economische impact berekenen.

Idealiter wordt voor deze economische impactanalyse een zo nauwkeurig mogelijke berekening gemaakt van het aantal bezoekers. Maar dat is niet zo eenvoudig. Het Lichtfestival is immers een gratis en open toegankelijk evenement dat over een parcours van bijna 7 km verspreid is en vijf dagen duurt. Hoe tel je nu het best het aantal bezoekers bij een dergelijk evenement en welke telmethode is hiervoor het meest betrouwbaar? 

Om hierop een eerste zicht te krijgen, testen we vijf verschillende telmethodes . Eén van de telmethodes vereist alvast een bevraging van de bezoekers tijdens het evenement. We zijn verheugd dat we hiervoor een beroep kunnen doen op het enthousiasme van onze enquêteurs/tellers.

Upgrade van de ROI Toolkit dankzij onze studenten

Hoe kan je de lokale maatschappelijke en economische impact van publieksevenementen berekenen en zelfs op voorhand voorspellen? We hebben deze onderzoeksvraag kunnen beantwoorden dankzij ons onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen. Meer nog, we hebben hiervoor tools ontwikkeld die voor de evenementensector gratis ter beschikking staan op onze ROI Toolkit.

De online ontwikkeling van deze tools werd in samenwerking met de studenten van de opleiding Multimedia Technology van onze hogeschool ontwikkeld. Deze toolkit wordt ook periodiek gescreend voor een zo optimaal mogelijke gebruikersbeleving.

Gisteren presenteerden vier ijverige studenten van deze opleiding hun aanbevelingen voor een verdere automatisering van één van onze tools. Dankzij hun input zullen we straks een volledig geautomatiseerde toolkitomgeving kunnen aanbieden met software die met slechts één druk op de knop vragenlijsten kan versturen en analyseren.

Wintermaanden, periode van hoop en veel goesting

De wintermaanden zijn voor ons allesbehalve een donkere periode. Januari en februari zijn ondertussen maanden geworden van plannen maken en van hoop. Het is dé periode waarin onderzoeksvoorstellen worden geschreven en toekomstplannen worden gemaakt.

Vanaf dit jaar schrijven we niet enkel onze eigen onderzoeksvoorstellen ter ondersteuning van de verdere professionalisering van de evenementensector, maar begeleiden en ondersteunen we vanuit onze onderzoeksgroep ook de andere onderzoeksvoorstellen binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van onze hogeschool. Een spannende en drukke periode, maar vooral één van heel veel goesting.

Jolien Vangeel, onze nieuwe collega

Het nieuwe jaar start alvast goed! Zo staan er weer tal van nieuwe onderzoeks- en dientsverleningsopdrachten op de agenda. Dringend tijd voor een uitbreiding van ons onderzoeksteam. En zo geschiedde …

Ziehier Jolien Vangeel.

Ontzettend trots om onze nieuwe collega voor te stellen. Met twee masterdiploma’s op zak heeft Jolien als doktoraatsonderzoeker en onderwijsassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven reeds een uitgebreide onderzoekservaring opgebouwd. Haar expertise in dit domein, maar zeker ook haar sprankelende persoonlijkheid zullen voor die extra boost zorgen om dit nieuwe jaar extra te laten knallen.

Van kennisontwikkeling naar kennisoverdracht

De resultaten van ons onderzoek worden niet enkel rechtstreeks met ons werkveld (de evenementensector), met onze studenten maar ook met onze docenten gedeeld.

Door te informeren, te inspireren en het creëren van ROI-ambassadeurs zal er een sneeuwbaleffect ontstaan in de overdracht van de kennis die we ontwikkeld hebben. Het enthousiasme van onze collega-docenten van de afstudeerrichting Event- & Projectmanagement is hartverwarmend. Zo trots om lid te mogen zijn van dit korps!

Winterfeesten in Vlaanderen, staan de inwoners nog wel centraal?

In heel Vlaanderen kan je vanaf afgelopen weekend terecht voor heel wat winterpret: Gentse Winterfeesten, Winter in Antwerpen, Winterland in Hasselt … Van kerstmarkten tot ijspistes, reuzenraderen, vuurwerk en eindeloos shoppingplezier. Alle registers worden opengetrokken. Sfeer en gezelligheid ten top! En dit om zoveel mogelijk bezoekers en dagjestoeristen aan te trekken. Maar schiet dit niet z’n doel voorbij? Dienen onze steden en gemeenten zich niet voornamelijk te richten op hun eigen inwoners, hun behoeften en hun welzijn?

“Met bijna 1,25 miljoen bezoekers was de Winter in Antwerpen vorig jaar een groot succes en dé place to be tijdens de feestdagen”, vertelde Antwerps burgemeester Bart De Wever trots en herhaaldelijk in de media. “Ook na vier weken Winterfeesten in Gent stond de teller op ruim 1,2 miljoen bezoekers”, licht medeorganisator Christophe Burrick toe. “Het reuzenrad was met meer dan 50.000 bezoekers een voltreffer.” Burgemeesters blikken tevreden terug. Maar is dit wel terecht? Bepaalt het aantal bezoekers het succes van een publieksevenement of is dit net iets te kort door de bocht? Moet er niet ietsje dieper gegraven worden vooraleer dergelijke uitspraken in de media te gooien?

Als onderzoekers van Karel de Grote Hogeschool vinden wij alvast van wel. Al meer dan drie jaar verrichten wij onderzoek naar de impact van publieksevenementen. Wij zoeken hierbij naar antwoorden op vragen zoals: Wanneer is een publieksevenement succesvol voor de gemeente waarin het wordt georganiseerd? En vooral: Hoe kan je dit succes meten? We ontwikkelden een methodologie die vertrekt vanuit het eenvoudige principe dat gemeenten terug dient te brengen naar de kern van hun bestaan: hun inwoners. Ook de grondwet stelt duidelijk dat onze gemeenten in de eerste en voornaamste plaats moeten voorzien in de collectieve noden van hun inwoners, ook bij het ondersteunen of organiseren van evenementen. Enkel wanneer de bezoekers of dagjestoeristen voorzien in een directe of indirecte return voor de inwoners op de investment die deze inwoners hebben gedaan, kan men van een succes beginnen spreken.

En wat met de Winterfeesten in onze Vlaamse gemeenten? Zij kosten de inwoners alvast handenvol geld. Wat levert het hen op? Worden de lasten van publieksevenementen voor deze inwoners gecompenseerd door de lusten? Op welke manier? En hoe wordt dit gemeten?

Benieuwd of onze burgemeesters hun uitspraken in de media over succesvolle publieksevenementen kunnen onderbouwen met een gefundeerde analyse over de voordelen ervan voor hun inwoners. Als onderzoekers raden wij hen dan ook aan om hun uitspraken eerst te onderbouwen met een gefundeerde analyse over de voordelen ervan voor hun inwoners. Hiervoor kunnen zij een beroep doen op de instrumenten die wij uit wetenschappelijk onderzoek hebben ontwikkeld en die gratis ter beschikking staan op de ROI Toolkit van deze onderzoekswebsite.

Door deze instrumenten systematisch in te zetten kan er snel en eenvoudig nagegaan worden wat de maatschappelijke en economische lokale impact is van deze en andere publieksevenementen. Enkel dan kan er op een objectieve, transparante, vergelijkbare en geloofwaardige wijze gecommuniceerd worden over de impact en het succes van deze evenementen.