Onderzoek levert meer nut op dan alleen verwondering

Onderzoek levert ook inspiratie, concrete verwezenlijkingen en strategische inzichten op. Onderzoek krijgt hierdoor een steeds meer centrale rol bij bedrijven en organisaties. Het is dan ook belangrijk om onze toekomstige event- en projectmanagers hier in op te leiden. Reeds tijdens hun opleiding willen we onze studenten klaarstomen voor een maatschappij die alsmaar sneller verandert. Met behulp van onderzoek en de vaardigheden om intelligente data correct te kunnen interpreteren zullen deze young professionals dan de transitie van (markt)intelligente organisaties gericht op kwaliteits- en resultaatsverbetering beter kunnen begeleiden. Als onderzoekers is het eveneens onze taak (en plezier) om deze onderzoeksvaardigheden als (nieuwe) leerlijn mee in de opleiding te integreren, om ook op deze manier een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de evenementensector.

Hoe de impact van Open Monumentendag vergroten?

Elk jaar, en dit jaar voor de 30ste keer zelfs, wordt dit grootschalig publieksevenement georganiseerd door Herita. Met meer dan 1.000 activiteiten op een 600-tal locaties verspreid over heel Vlaanderen is zelfs het tellen van het aantal bezoekers op zich al een heuse uitdaging. Onze aanbevolen telmethode koppelen aan de strategische denkoefening om van het evenement een sterker en impactvoller evenement te maken, stond dan ook centraal in de workshop met deze organisator van Open Monumentendag vandaag.

 

Tijd om te resonansen

We zijn er bijna … Onze aanbevelingen en nieuwe online tool krijgen stilaan vorm. Onze expertise in het tellen van bezoekers, ook op gratis en open toegankelijke publieksevenementen, wordt elke dag groter. We zochten de voorbije maanden naarstig onze weg doorheen het aanbod van telmethoden zodat we ook hier eenduidige richtlijnen kunnen geven over de meest aangewezen telmethoden per type evenement. De online tool zal naast aanbevelingen ook een eerste zicht geven op de toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen, kostprijs en mogelijke aanbieders van de aanbevolen telmethode(s) voor elk type publieksevenement.

Maar voordat we deze nieuwe tool begin volgend academiejaar (gratis) kunnen aanbieden via onze ROI Toolkit dient het de disaster check van onze resonansgroep te overleven vandaag. Spannend!

Onze GDPR-coach, ook voor u beschikbaar

Straks is het zover en moeten ook onze onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten GDPR-compliant zijn aan de nieuwe, strengere Europese privacywetgeving. Er wordt veel over gesproken en geschreven, maar weinigen zien nog het bos door de bomen. Ook onze zoektocht naar de juiste antwoorden was niet zonder frustratie. Maar daar is nu verandering in gekomen danzij de hulp van dr. Wim De Keyser, onze persoonlijke GDPR-coach. Wim is niet enkel lector Toegepaste Informatica op onze hogeschool, hij is ook oprichter en bestuurslid van DPO-pro, de enige officiële beroepsvereniging in België voor Data Protection Officers.

Zoekt uw (event)organisatie ook naar antwoorden en oplossingen voor deze GDPR-uitdaging? Dan brengen wij u met veel plezier in contact met elkaar.

 

Denktank ‘Toerisme Transformeert’

Toerisme is een economische katalysator, goed voor de lokale handel en tewerkstelling. Maar toerisme is aan het transformeren, ook in Vlaanderen. Daarom wil Toerisme Vlaanderen de transformerende kracht van toerisme doorgronden, een toekomstvisie ontwikkelen en praktijken initiëren en dit tezamen met haar ‘denktank’-partners

Tijdens de tweede denktank vandaag, georganiseerd in het Augustijnenklooster in Gent, werden onderzoeksresultaten gepresenteerd en vervolgonderzoeksvragen geformuleerd. Centraal hierbij staat de draagkracht van de toeristische bestemming en meer concreet hoe deze kan bewaakt worden. Anders gezegd, hoeveel toeristen/bezoekers kan een gemeente aan en hoe kunnen de kosten en baten hiervan eerlijk gespreid worden? Een vraag waarop ook onze onderzoeksfocus gericht is aangezien publieksevenenementen belangrijke katalysatoren voor toerisme zijn. Wordt dus vervolgd!

Eerste hulp bij onderzoeksvragen

Je hebt een onderzoeksvraag, maar je weet niet goed hoe er aan te beginnen? Dan kan je bij ons ook terecht voor tips & tricks. Zo adviseren en begeleiden we niet enkel de professionele sector, maar ook onze studenten en docenten bij het oplossen van concrete problematieken, business cases en uitdagingen.

Waarom doen we dit? Omdat het enorm relevant en nuttig is, maar vooral omdat het zo ongelooflijk boeiend en leuk is om te doen!

Op instructiegesprek bij Vlaio

Om ons vervolgonderzoek naar bezoekerstellingen bij gratis toegankelijke publieksevenementen te kunnen verder zetten, dienden we een onderzoeksvoorstel in bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We ambiëren een vervolgonderzoek van twee jaar, waarin we verschillende telmethodes zullen testen op verschillende publieksevenementen. Een complexe materie die gedegen dient onderzocht te worden teneinde innovatie en ondernemerschap in de sector te stimuleren en ondersteunen. Onze concrete aanpak hebben we deze week mondeling toegelicht aan Vlaio, die de uiteindelijke beslissing neemt over de financiering van dit onderzoek.

De vinger aan de pols houden

Als onderzoekers is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe kennisontwikkelingen en regelgevingen in ons vakgebied. Hiervoor woonden we vandaag twee infosessies bij. Zo waren we deze avond te gast op de KU Leuven om er bij te leren over Event Policy en Event Performance Evaluations en overdag leerden we meer over de General Data Protection Regulation (GDPR), ook in Leuven. Vanaf 25 mei zal deze nieuwe privacywetgeving voor dataverzameling bij de Europese burgers immers van toepassing zijn op alle organisaties en dus ook op onze activiteiten. Ook voor ons is het belangrijk om de gegevensverwerkingen die plaatsvinden binnen onze onderzoeksgroep goed in kaart te brengen en om passende maatregelen te nemen om onze data(werving) te beveiligen.

Onderzoeksvoorstellen indienen. We did it!

Het is gebeurd! We hebben al onze onderzoeksvoorstellen ingediend voor volgend academiejaar. Nu is het spannend afwachten tot de goedkeuring van de onderzoekscommissies. Dit is nodig als we volgend jaar terug budget willen krijgen om ons onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen verder te zetten en zo de evenementensector te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering.

Naast het onderzoek naar bezoekerstellingen bij gratis en open toegankelijke publieksevenementen, dat we volgend jaar willen voortzetten, willen we ook onderzoek opstarten naar bezoekersprofielen: Wie zijn de bezoekers van de verschillende type publieksevenementen? Waar komen ze vandaan, wat drijft hen en waarin zijn ze geïnteresseerd?

We willen niet enkel deze profielen detecteren en linken aan de verschillende type publieksevenementen, maar ook een methode en tools ontwikkelen waarmee de evenementensector zelf aan de slag kan gaan om ze toe te passen op hun eigen evenementen. Op deze manier kunnen de verschillende actoren binnen de sector een duidelijker beeld krijgen van hun doelpubliek, wat dan weer zal leiden tot een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal. Ambitieus, uiteraard! Relevant, absoluut!

Onze studenten als early adopters

Sinds dit jaar kunnen onze studenten de expert class ROI voor publieksevenementen volgen. We leren hen hoe ze met de ontwikkelde tools de lokale impact van publieksevenementen kunnen berekenen. Meer nog, onze toekomstige event- & projectmanagers voeren deze analyses zelf uit voor een real life publieksevenement. Hiervoor werken ze samen met Vlaamse gemeenten. Deze gemeenten verwerven hierdoor niet enkel een first mover advantage dankzij de inzichten die hun lokaal evenementenbeleid kunnen optimaliseren maar ook onze studenten, als early adopters van de ROI-methodologie.