Expertisecentrum Publieke Impact

Onze onderzoeksactiviteiten naar de ‘ROI voor Publieksevenementen’ werden sinds september 2018 ondergebracht in het Expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool.

Vanuit dit nieuw expertisecentrum zetten we ons onderzoek, onze dienstverlening en opleidingen voor impactvollere evenementen en steden verder.

Bezoek zeker onze nieuwe website en volg ons op Facebook en Linkedin.

Supernova telt aantal bezoekers ook manueel

30.000 bezoekers werden er het voorbije weekend geteld tijdens de eerste editie van SuperNova. Tijdens deze technologiebeurs werden de meest prominente SMART technologieën trots aan het grote publiek voorgesteld. Opvallend was echter dat ook deze Tech Fair gebruik maakte van klassieke kliktellers om het aantal bezoekers van dit open en gratis toegankelijk publieksevenement in kaart te brengen. Een ‘slimme’ keuze, vinden wij.

Wil jij ook weten hoe je best het aantal bezoekers telt op jouw evenement? Raadpleeg dan zeker onze onderzoekssamenvatting hierover.

Hoe tel je best het aantal bezoekers op je evenement?

Ons onderzoek naar de verschillende methoden om het aantal bezoekers op de verschillende type evenementen te tellen resulteerde in de ontwikkeling van een nieuwe online tool. Deze tool staat vanaf vandaag (gratis) ter beschikking in onze Toolkit, net als de drie tools ontwikkeld uit ons vorig onderzoek. Voortaan maakt onze TELWIJZER de verschillende spelers in de eventsector op een snelle en eenvoudige manier wegwijs in het vaak onduidelijk en onoverzichtelijk aanbod van telmethoden.

Hoe werkt het? Nadat je enkele gegevens van je evenement hebt aangegeven, krijg je onmiddellijk een overzicht van de meest geschikte telmethoden voor jouw evenement. Per aanbevolen telmethode kan je concrete informatie downloaden over de inzet van deze telmethode(n), de voor- en nadelen, de kostprijs en enkele mogelijke leveranciers.

Wens je meer informatie? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Hoe groot is de eventsector eigenlijk?

Lees hier het volledig artikel in eventplanner.be

”De eerste uitdaging die ons nieuw expertisecentrum vanaf september zal aangaan is het in kaart brengen van de evenementensector zelf. De sector is immers een brede, versnipperde en daarom niet zo eenvoudig af te bakenen bedrijfstak waarop verschillende paritaire comités van toepassing zijn. Op vraag van verschillende evenementenfederaties zullen de onderzoekers zich daarom de komende weken buigen over vraagstukken zoals: Hoe kan de sector gedefinieerd en opgesplitst worden? Hoeveel bedrijven zijn er actief in de sector? Hoeveel partijen en personeelsleden zijn hierbij direct en indirect betrokken? …”

Van onderzoeksgroep naar expertisecentrum

Publieke Impact, het eerste expertisecentrum voor de evenementensector in België.

Officieel wordt ons expertisecentrum op 1 september geboren. Na vier jaar onderzoek zullen onze bestaande activiteiten inzake de ROI voor Publieksevenementen ondergebracht worden in dit krachtig leer- en verbetercentrum. Onze focus blijft de evenementensector, maar zal op termijn ook uitgebreid worden naar andere aan deze sector gerelateerde projecten en sectoren.

Telkens zullen we door middel van maatschappelijk onderzoek en dienstverlening instrumenten en richtlijnen ontwikkelen om de publieke impact van evenementen en aanverwante projecten te voorspellen, meten en verbeteren. Zo kunnen organisaties hun activiteiten beter afstemmen op burger en maatschappij en kunnen overheden hun beleid optimaliseren.

Weldra, de start van onze 5de jaargang

Toen we in 2014 ons eerste onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen startten, hadden we nooit durven dromen dat we sindsdien onafgebroken onze expertise konden uitbreiden en hiervoor jaar na jaar financiële middelen konden werven. Maar het is ons gelukt en dit dankzij de duidelijke motivatie naar verdere kennisontwikkeling van de evenementensector, ons werkveld.

In september starten we ons  5de onderzoeksjaar, waarbij we ons zullen richten op de ontwikkeling van een typologie van BEZOEKERSPROFIELEN en een onderzoekskader om meer gedetailleerde profielinzichten voor de verschillende type publieksevenementen in kaart te brengen. Net als bij onze voorgaande onderzoeken, zullen we ook hier weer de uitdaging aangaan om onze onderzoeksresultaten te vertalen in online tools die telkens snel, eenvoudig en aan lage kost ingezet kunnen worden door de organisatoren en andere stakeholders van evenementen.

Smart Cities vragen Smart Events

Ons huidig onderzoek naar de verschillende methoden om het aantal bezoekers op gratis toegankelijke publieksevenementen te tellen brengt ons al snel op het terrein van Smart Cities. Steeds meer worden technologische toepassingen immers ingezet voor bezoekerstellingen. Onze expertise in dit domein groeit elke dag. En dat moet, want binnen enkele maanden moeten we klaar zijn om de evenementensector ook te kunnen adviseren over het huidig en toekomstig aanbod van telmethodes en toepassingsmogelijkheden zodat ook met deze inzichten de (lokale) impact van evenementen kan verbeterd worden.

In het kader van deze continue kennisontwikkeling wonen we vandaag de derde editie van de Internet of Things (Smart Cities) Conventie in Europa bij. Benieuwd welke applicaties de telmethodes van morgen zullen beïnvloeden, maar ook benieuwd naar de nieuwste trends voor onze steeds slimmer wordende evenementen.

Onderzoek levert meer nut op dan alleen verwondering

Onderzoek levert ook inspiratie, concrete verwezenlijkingen en strategische inzichten op. Onderzoek krijgt hierdoor een steeds meer centrale rol bij bedrijven en organisaties. Het is dan ook belangrijk om onze toekomstige event- en projectmanagers hier in op te leiden. Reeds tijdens hun opleiding willen we onze studenten klaarstomen voor een maatschappij die alsmaar sneller verandert. Met behulp van onderzoek en de vaardigheden om intelligente data correct te kunnen interpreteren zullen deze young professionals dan de transitie van (markt)intelligente organisaties gericht op kwaliteits- en resultaatsverbetering beter kunnen begeleiden. Als onderzoekers is het eveneens onze taak (en plezier) om deze onderzoeksvaardigheden als (nieuwe) leerlijn mee in de opleiding te integreren, om ook op deze manier een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de evenementensector.

Hoe de impact van Open Monumentendag vergroten?

Elk jaar, en dit jaar voor de 30ste keer zelfs, wordt dit grootschalig publieksevenement georganiseerd door Herita. Met meer dan 1.000 activiteiten op een 600-tal locaties verspreid over heel Vlaanderen is zelfs het tellen van het aantal bezoekers op zich al een heuse uitdaging. Onze aanbevolen telmethode koppelen aan de strategische denkoefening om van het evenement een sterker en impactvoller evenement te maken, stond dan ook centraal in de workshop met deze organisator van Open Monumentendag vandaag.

 

Tijd om te resonansen

We zijn er bijna … Onze aanbevelingen en nieuwe online tool krijgen stilaan vorm. Onze expertise in het tellen van bezoekers, ook op gratis en open toegankelijke publieksevenementen, wordt elke dag groter. We zochten de voorbije maanden naarstig onze weg doorheen het aanbod van telmethoden zodat we ook hier eenduidige richtlijnen kunnen geven over de meest aangewezen telmethoden per type evenement. De online tool zal naast aanbevelingen ook een eerste zicht geven op de toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen, kostprijs en mogelijke aanbieders van de aanbevolen telmethode(s) voor elk type publieksevenement.

Maar voordat we deze nieuwe tool begin volgend academiejaar (gratis) kunnen aanbieden via onze ROI Toolkit dient het de disaster check van onze resonansgroep te overleven vandaag. Spannend!