Wat was de impact van Antwerp 10 Miles?

Voor het 3de jaar op rij gaan we na wat de maatschappelijke impact was van Antwerp 10 Miles. Hiervoor zullen meer dan 1.000 Antwerpenaren vandaag een enquête in hun mailbox ontvangen. Voor de 1ste keer zullen we met behulp van onze spiksplinternieuwe ROI-calculator ook de economische impact kunnen berekenen van dit grootschalig publieksevenement. Deze impactanalyses zullen aantonen of de (hoge ?) kosten voor de ondersteuning van dit evenement in verhouding staan tot de opbrengsten die het voor de stad en haar inwoners oplevert.

Van O&O naar communicatie en implementatie

Vandaag is onze student Désirée Reijnders aan de slag gegaan om onder meer de 308 gemeenten in Vlaanderen te contacteren. Gedurende één week zal ze onder begeleiding van het onderzoeksteam de contactdata updaten van de lokale ambtenaren die elk vanuit hun eigen specialisatie (sport, economie, toerisme, jeugd …) betrokken zijn bij de planning, organisatie en evaluatie van publieksevenementen.

Enkel met behulp van een accuraat en up-to-date databestand is het immers mogelijk om ons werkveld te contacteren, ze te betrekken en te informeren of uit te nodigen voor onze studiedagen, workshops en master classes.

De eerste keer onze ROI-calculator testen. Spannend!

Binnen 2 weken wordt de 32ste editie van de Antwerp 10 Miles georganiseerd. Een groot evenement dat naast de 40.000 deelnemers nog eens 80.000 bezoekers lokt. Enkel al de openbare orde garanderen is een dure aangelegenheid voor de stad, maar een kost die snel zou terugverdiend worden omdat dit evenement een grote economische impact kent. Maar is dit ook zo? En vooral, hoe meet je dat?

Gisteren onderwierpen we onze ROI-calculator voor de eerste keer aan de test. Geert Bruynseels, coördinator sportevenementen van de stad Antwerpen, vulde onder toeziend oog onze ROI-calculator in om op voorhand een inzicht te kunnen verwerven in de economische impact van de Antwerp 10 Miles voor de stad. Onze ambitie is immers om aan de evenementensector een instrument aan te bieden dat de gebruikers toelaat om niet enkel de economische impact te meten (ex post), maar om deze ook op voorhand te kunnen schatten (ex ante). Ambitieus! Absoluut.

Een sterk team, met sterke resultaten

Al drie jaar verrichten we (met succes) onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen. Op basis van onze onderzoeksresultaten ontwikkelen we standaardinstrumenten en richtlijnen die de evenementensector kan gebruiken om de impact van haar evenementen te berekenen. Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen. Waarom? Omdat onze onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten maatschappelijk relevant én gewenst zijn, maar ook omdat het zo ontzettend leuk is. Bovendien hebben we een fantastisch team dat elkaar aanvult en versterkt en er ook in de toekomst samen voor wilt gaan.

Verken onze ROI-methodologie

Interesse in hoe je de lokale maatschappelijke impact van publieksevenementen voorspelt (ex ante) en meet (ex post)? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We sturen je heel graag ons infoboekje waarin je in minder dan 20 pagina’s onze ROI-methodologie en haar toepassingsmogelijkheden kan verkennen.

Hoezo een ideaal evenement in een ideale gemeente?

Streven naar het organiseren van ideale publieksevenementen en dus ook het aanbieden van een ideaal evenementenaanbod aan de inwoners van de gemeente vormen de insteek van ons onderzoek. En in hoeverre dragen deze ideale evenementen bij tot het ontwikkelen van een ideale gemeente? Onderzoeks- en licentiepartner iVOX vroeg aan duizend Vlamingen wat volgens hen de belangrijkste kenmerken zijn van de ideale gemeente. Het antwoord was duidelijk: in de ideale gemeente van de Vlaming moeten rust en kalmte heersen. Handhaven van de openbare orde en meer bepaald van de openbare rust dus. Een hele uitdaging voor de organisatoren van publieksevenementen! Meer info over dit onderzoek, vind je hier.

‘Resonansen’ over onze 3de ROI-baby in wording

We wisten het wel hoor, dat de ontwikkeling van een ROI-calculator een uitdaging zou worden. Zeker een calculator die de pure economische lokale impact van publieksevenementen zo accuraat mogelijk moet bereken en dit voor elk type publieksevenement in elk type gemeente. Bovendien ambiëren we dat ons 3de ROI-model nog eens snel en eenvoudig ingezet kan worden door zowel de lokale overheden als de organisatoren van deze evenementen en dat dit alles wetenschappelijk onderbouwd is.

Een uitdaging voor het onderzoeksteam, maar ook voor onze resonansgroep die ons aanmoedigt om hoog te mikken en diep te graven. Let’s do this !

Onderzoek, de zoektocht (strijd) naar middelen

Dat onderzoek belangrijk is, daar zijn we het allemaal over eens. Zeker praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer hogescholen maken hiervoor middelen vrij, waardoor de zoektocht en dus ook de strijd naar deze (beperkte) onderzoeksmiddelen almaar uitdagender wordt.

Continuïteit in ons onderzoek en ontwikkeling van standaard-instrumenten en richtlijnen om de lokale impact van publieksevenementen te voorspellen, meten en vergroten is belangrijk. Daarom besteden we ook dit jaar veel tijd en energie om ons onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen te kunnen blijven voortzetten. Zo hebben we net een onderzoeksvoorstel ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We hopen hiermee ons toekomstig onderzoek naar bezoekerstellingen bij deze evenementen te kunnen financieren en dus ook voor dit concreet probleem van het werkveld een oplossing te kunnen bieden.

Onze taak als maatschappelijk dienstverlener

Als gemeente is het niet eenvoudig om te voorzien in een evenementenaanbod dat aansluit bij de collectieve noden van haar bewoners, die voldoende bezoekers aantrekt en daarenboven ook nog eens de lokale bedrijven ondersteunt. Een weldoordachte evenementenvisie vormt hiervoor dan ook de kritische succesfactor. Een dergelijke visie dient tezamen, in overleg en met consensus van de overkoepelende lokale diensten ontwikkeld te worden. Enkel dan kan deze visie gedragen worden en de basis vormen voor het lokaal evenementenbeleid.

Onze ROI-methodologie biedt een gestructureerde aanpak tijdens onze ROI-workshops en zorgt voor een vereenvoudiging, objectivering en vooral voor een versnelling van dit proces. Hoe divers ook de initiële meningen tussen de verschillende lokale diensten, hoe meer structuur en transparantie er met behulp van onze ROI-methodologie geboden kan worden.

finaal-workshop-lanaken-09-01-2017

Ook gisteren werd de ROI-workshop bij de gemeente Lanaken in consensus afgerond waardoor we onze aanbevelingen kunnen voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Na de goedkeuring van deze beslissingnemers kan er tenslotte overgegaan worden naar de implementatie ervan in het lokaal evenementenaanbod. Op deze manier is de cirkel rond en is onze taak als maatschappelijk dienstverlener niet enkel gevuld maar ook vervuld.