Onze taak als maatschappelijk dienstverlener

Als gemeente is het niet eenvoudig om te voorzien in een evenementenaanbod dat aansluit bij de collectieve noden van haar bewoners, die voldoende bezoekers aantrekt en daarenboven ook nog eens de lokale bedrijven ondersteunt. Een weldoordachte evenementenvisie vormt hiervoor dan ook de kritische succesfactor. Een dergelijke visie dient tezamen, in overleg en met consensus van de overkoepelende lokale diensten ontwikkeld te worden. Enkel dan kan deze visie gedragen worden en de basis vormen voor het lokaal evenementenbeleid.

Onze ROI-methodologie biedt een gestructureerde aanpak tijdens onze ROI-workshops en zorgt voor een vereenvoudiging, objectivering en vooral voor een versnelling van dit proces. Hoe divers ook de initiële meningen tussen de verschillende lokale diensten, hoe meer structuur en transparantie er met behulp van onze ROI-methodologie geboden kan worden.

finaal-workshop-lanaken-09-01-2017

Ook gisteren werd de ROI-workshop bij de gemeente Lanaken in consensus afgerond waardoor we onze aanbevelingen kunnen voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Na de goedkeuring van deze beslissingnemers kan er tenslotte overgegaan worden naar de implementatie ervan in het lokaal evenementenaanbod. Op deze manier is de cirkel rond en is onze taak als maatschappelijk dienstverlener niet enkel gevuld maar ook vervuld.

Eerste officiële ROI-partnership

Het was een belangrijke dag voor ons onderzoeksproject. Meer nog, het was een historische dag! finaal We hebben vandaag onze eerste ROI-partnership geofficialiseerd. Voortaan zullen we in samenwerking met onze partner iVOX ex post ROI-analyses verrichten voor ons werkveld om de maatschappelijke lokale impact van publieksevenementen te berekenen. Een win-win situatie voor beide partijen, maar vooral een win voor de organisatoren van deze evenementen en al zeker voor de inwoners van de gemeenten in Vlaanderen.

Multimediastudenten aan de slag

Onderzoek doe je niet alleen! Starten met voorsprong betekent ook samenwerken met studenten. finaal-websiteOnze studenten Multimedia Technology zijn daarom volop aan het werk om webtools te ontwikkelen van onze uit onderzoek ontwikkelde ROI tools. In januari hopen we de online applicatie van de ex ante ROI Scan te kunnen implementeren in onze ROI Toolkit zodat het werkveld voortaan ook meer zelfstandig aan de slag kan om de lokale impact van publieksevenementen op voorhand in te schatten. Strategische planning is immers de sleutel tot succesvolle evenementen en vormt dan ook een onderdeel van ons impactonderzoek.

Onze tweede Politeia-publicatie

fbNieuwe onderzoeksresultaten, nieuwe publicatie. En ook nu weer in het handboek Manifestaties en Evenementen van kennisleverancier en uitgeverij Politeia. Dit handboek, ten dienste van de openbare besturen in Vlaanderen, blijft de referentie, ook voor publieke organisatoren en event managers. Best wel trots dat dit boek, ook dit jaar weer, een volledig hoofdstuk wijdt aan onze ROI-methodologie en onze meest recente onderzoeksresultaten.

ROI als Ted Talk?

roi-presentatiesEen Ted Talk mag max. 18 minuten duren. Zou ons ROI-verhaal hierin passen? Inhoudelijk zeker! Maar toch nog even oefenen op het aantal minuten. De voorbije weken en maanden hebben we heel wat ROI-analyses en presentaties gedaan. Een intensieve maar boeiende periode …

Politiekosten bij evenementen vaak (te) hoog

gouverneur-2Publieksevenementen zijn een hot topic, ook in de media. Een vaak vernoemde reden: te hoge kosten die niet in verhouding zouden staat tot de opbrengsten. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé wil dat organisatoren van grote evenementen extra politiesteun mee betalen als politionele inzet nodig blijkt van buiten de eigen zone. Een tendens die ondersteund wordt door het toenemend ROI-minded evenementenbeleid in Vlaanderen.

Inwoners willen gehoord worden

gentDe inwoners van Gent zijn niet akkoord dat de Graslei tien dagen lang ingenomen wordt voor een privaat evenement dat de organisator nog geen 1.500 euro zou kosten. Misnoegde Gentenaars vinden het onaanvaardbaar dat de openbare ruimte tijdelijk geprivatiseerd wordt. Ze roepen op tot actie, aldus De Morgen. Ze willen gehoord worden …